Universitetsstudier I Portugal

Bolognaprocessen är ett samarbete mellan närmare femtio europeiska länder om utbildning på högskolenivå. Syftet är att underlätta rörlighet och anställningsbarhet inom EU. Tack vare denna process liknar det portugisiska utbildningsväsendet – särskilt högskolestudierna – det svenska. Så ska du skaffa en kandidat- eller magisterexamen kan du utan problem göra det i Portugal för att sedan använda den i andra europeiska länder vice versa. På samma sätt som andra europeiska länder skiljer Portugal mellan studieinstanser som är forskningsdrivna och de som inte är det. Det senare är mer praktiskt orienterade högskolor.

  • En ökande andel engelskspråkiga kurser och utbildningar
  • Catholic University of Portugal, University of Lisbon, University of Porto (med 10 procent utländska elever)
  • Bra internationell ranking på högskolestudier

Fördelar med att plugga i Portugal

Förutom att det portugisiska undervisningssystemet är väl anpassat till övriga europeiska länder finns det en mängd fördelar med att studera här. Något som kanske är självklart är att Portugal är ett vackert land med ett milt och skönt klimat året om. Landet bjuder på kultur såväl som god mat och dryck. Ur studentsynvinkel finns det ytterligare en dimension som gör Portugal attraktivt: det är billigt att bo här. Faktum är att Portugal är ett av Europas billigaste länder och den lokala maten och det lokala vinet är prisvärt även för den som studerar.

Undervisningen är i regel inte avgiftsbefriad. Däremot är det billigt att skriva in sig hos de statliga skolorna och universiteten. En högskola eller ett universitet kostar sällan mer än 600 – 1 000 euro per år, vilket får anses vara billigt i jämförelse med de mer prestigefulla högskolorna i Europa och USA. Ytterligare en fördel är att de akademiska studierna håller förhållandevis hög nivå jämfört med andra europeiska länder. Portugal har tretton universitet i “Times Higher Education World University Rankings” och där toppar Catholic University of Portugal som rankas på plats 351 av 400.

Lärosäten

Fem av Portugals universitet kvalar in på den så kallade QS World University Rankings® 2018. Det som rankas högst är universitetet i Porto som landar på runt plats 300 i världen. Överlag rankas det portugisiska högskoleväsendet på plats 35 i världen och man har en lång akademisk tradition. Vid sidan av universiteten har Portugal också ett antal välrenommerade polytekniska skolor. De senare är mindre akademiska och yrkesförberedande än universiteten. Trots att det finns en viss åtskillnad förekommer det även överlappande kurser som ges vid såväl universitet som polytekniska högskolor.

Antagning

Det finns ingen central antagningsenhet i Portugal på det vis som vi har Antagning.se i Sverige. Du får istället vända dig till respektive universitet för vägledning. Högre utbildning kan vara antingen privat eller statlig och antagningsprocessen kan variera mellan dessa. Sedan 2014 finns något som heter Erasmus+ och man har två nationella agenturer som ger mer information av denna typ av utbyte: The National Agency for Education and Training (fokuserar på rörelse bland akademiker) och The National Agency for Youth and Sport. Du kan också googla på “Universities Portugal” och få upp listor med de största universiteten och högskolorna.

Studiestöd

Du kan få studiestöd från CSN även vid studier i Portugal, förutsatt att undervisningen når upp till CSN:s krav på utbildningsnivå. Om en utbildning inte tidigare är prövad måste CSN först avgöra vilken nivå utbildningen ligger på. Det här avgörs genom att se vilken nivå motsvarande utbildning har i Sverige.