Lära sig portugisiska

Portugisiska är ett mycket vackert språk som talas i flera länder. Det är ett romanskt språk som utvecklats ur latinet. Detta göra att det har vissa likheter med bland annat spanska, italienska och franska. Många svenskar som lär sig portugisiska anser att det svåraste med språket är uttalet. Uttalet skiljer sig markant från franskan och spanskan, men grammatiken och vokabulären är desto mer lika. Du som bor eller planerar att flytta till Portugal kommer ha stor nytta av att kunna portugisiska. Lokalbefolkningen talar bra engelska, men det är alltid en fördel att kunna det lokala språket, framför allt i sociala sammanhang.

  • Portugisiska är ett romanskt språk som påminner om franska, spanska och italienska.
  • Du kommer att ha stor glädje av dina portugisiska språkkunskaper i Portugal.

Om Portugisiska

Innan du letar upp en bra språkkurs är det viktigt att du läser på lite om det portugisiska språket. Det är nämligen stor sannolikhet att läraren eller skolan kommer att ställa frågan om det är europeisk eller brasiliansk portugisiska som du vill lära dig. De olika varianterna skiljer sig en del när det kommer till uttalet, men de har även vissa grammatiska och språkliga skillnader. Om du ska arbeta, studera eller bo i Portugal bör du studera den europeiska varianten. Du kommer kunna kommunicera med folk från Brasilien även om du talar europeisk portugisiska.

En stor fördel med att lära sig portugisiska är att du kan använda det i flera länder. Språket talas av över 240 miljoner människor i Portugal, Brasilien, Angola, Kap Verde, Moçambique, Guinea-Bissau, Macau i Kina, São Tomé och Príncipe och Östtimor. Det talas även i begränsad utsträckning i Goa i Indien. Den globala spridningen av portugisiska beror på Portugals storhetstid med kolonaliseringen under 1400-talet fram till slutet av 1990-talet. Portugisiska är ett romanskt språk som ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen. Det är nära besläktat med galiciska, men även språk som utvecklats ur latinet som exempelvis spanskan och franskan.

Studera portugisiska i Portugal

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är oftast att studera det i landet där det talas. På så sätt kan du praktisera dina nya kunskaper direkt i verkligheten när undervisningen är slut. I Portugal finns det ett stort utbud av kurser för att lära sig portugisiska. De flesta är avsedda för studenter som vill lära sig europeisk portugisiska, men tack vare det stora antalet brasilianska immigranter i Portugal finns det även många kurser för brasiliansk portugisiska. Kurserna varierar från intensivkurser på ett par veckor till mindre intensiva kurser som sträcker sig under flera månader.

Studera Portugisiska online

Tack vare den digitala utvecklingen finns det idag flera möjligheter att studera portugisiska online. Dels går det att hitta lärare som undervisar via Skype eller liknande plattformar. Det går även att studera portugisiska på distans från svenska högskolor, bland annat Högskolan Dalarna. Denna form av undervisning sker oftast på kvällstid och ger rätt till studiemedel. Efter godkänd examen får du även ett intyg på din akademiska nivå. Det finns även ett stort antal appar som gör det möjligt att studera portugisiska på egen hand. Dessa lämpar sig bäst för grundnivå.

Är det viktigt att kunna portugisiska i Portugal?

Det går att klara sig bra i Portugal utan att tala portugisiska, men det är såklart en stor fördel om du har kunskaper i språket. Lokalbefolkningen talar ofta bra eller mycket bra engelska vilket underlättar för utlänningar som är bosatta i landet. Om du däremot vill integrera dig i samhället och öka din kulturella förståelse är det viktigt att kunna portugisiska.